JALOSTUKSEEN JA LIHANTUOTANTOON

Onnenvuoren Luomutila tuottaa emolehmillä sonnivasikoita  lihantuotantoon lähellä sijaitsevalle pihvikarjan tuotantoon erikoistuneelle Ylä-Sulkavan luomutilalle Kärkölään sekä hiehoja uudiskarjaksi itselle, että myytäväksi toisille tiloille.

Kesäisin tila avaa laitumensa nuorten orivarsojen käyttöön ja talvisin on varsala niiden käytössä. Pienimuotoisesti kasvatettavat lapinlehmät kuuluvat geenipankkirekisteriin ja niiden osalta noudatetaan tarkkaa valtakunnallista jalostussuunnitelmaa. Hevoset ja karja laiduntavat erillään vuorovuosina, jolloin loispaine ja rikkakasvit minimoidaan .

Tilan oma uudistuskarja otetaan pääosin omasta populaatiosta, mutta noin joka toinen vuosi hankitaan siitossonni ulkopuoliselta tautivapaalta tavanomaiselta tilalta, tutkitusta karjasta. Siitossonnien hankkiminen muualta kuin luomutilalta on ilman erillistä lupamenettelyä sallittu, mutta sonnit kasvatetaan ja ruokitaan luonnonmukaisen tuotannon ohjeiden mukaisesti tilalle saapumisesta lähtien.

Uudistuskarjan saamiseksi, parhaille emoille ja hiehoille käytetään keinosiemennystä. Tilalla on siemennystoimilupa ja emäntä on koulutettu seminologi. Pitkällä suunnitelmallisella jalostuksella pyritään lihakkaisiin, helposti poikiviin ja luonnostaan nupoihin jalostuskarjalinjoihin lähinnä limousine ja charolais -roduissa sekä tuotetaan hyviä risteysemoja myyntiin.

Isot laajat laidunalat mestäsaarekkeineen tarjoavat hyvän lähtökohdan nuorten kasvulle ja emojen hyvinvoinnille. Tilalla hyödynnetään monimuotoisia perinnebiotooppialueita, jotta saataisiin turvattua elinmahdollisuudet katoaville lajikkeille.