LAIDUNKESÄ KUMPUILEVASSA MAALAISMAISEMASSA

 

Onnenvuoren Luomutilan monimuotoiset laitumet tarjoavat turvalliset ja valvotut laidunolosuhteet hevosille. Tammat varsoineen, 1- ja 2-vuotiaat orivarsat sekä tammavarsat laiduntavat hoidetuilla pelloilla omissa ryhmissään. Erinomaisen hevosille tarkoitetun laidunseoksen, kivennäisten ja suolojen ohella tarjolla on raikasta vettä joko lähdepurosta tai säännöllisesti analysoidusta tilan uudesta kaivosta.

 

Asutuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kumpuilevien peltojen vastapainoksi hevoset voivat hakea suojaa lehtevistä metsistä, jotka kuuluvat tilan perinnebiotooppi-alueisiin. Maatila-alueen keskellä virtaa kolme lähdepuroa arvokkaine eliöpiireineen. Yksi laskee kahluumahdollisuuden tarjoavaan sorapohjaiseen lampeen.

 

Laidunpaikka sisältää aitausten hoidon ja hevosten päivittäisen tarkastuksen. Laitumelle tulevien hevosten on oltava asianmukaisesti käsiteltyjä, rokotettuja, vuoltuja ja madotettuja. Lisäksi niiden tulee kunnioittaa sähköaitoja.

 

Varsalaidun 150 €/kk

Tamma + varsa 180 € /kk

 

Lisäasiaa laitumista

2011 laidunpaikkoja täytetään parhaillaan... 

Laitumella olevilla varsoilla on etuoikeus varata pihattopaikka Onnenvuoren varsalaan 

koulutusmahdollisuudella. Ks. yhteystiedot.