PERINNEBIOTOOPPI

Ympäristön monimuotoisuuskartoistus on tehty
tilalle vuonna 2008 ja sitä päivitetään vuosittain.

Perinneaidat reunustavat kauniisti osaa pihapiirin laidun- ja luonnonmonimuotoisuusalueita.